Thế Giới

Kết quả VLWC KV Nam Mỹ

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả VLWC KV Nam Mỹ ngày 18/11/2020

90 Ecuador 6 - 1 Colombia 4-1
90 Venezuela 2 - 1 Chile 1-1
90 Paraguay 2 - 2 Bolivia 1-2
90 Uruguay 0 - 2 Brazil 0-2
90 Peru 0 - 2 Argentina 0-2