Thế Giới

Kết quả VLWC KV Nam Mỹ

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả VLWC KV Nam Mỹ ngày 31/03/2021

03h59 Brazil 0 - 0 Argentina -
04h00 Ecuador 0 - 0 Chile -
05h30 Uruguay 0 - 0 Bolivia -
06h15 Paraguay 0 - 0 Colombia -
08h00 Peru 0 - 0 Venezuela -