Thế Giới

Kết quả VL Olympic nữ KV Châu Á

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả VL Olympic nữ KV Châu Á ngày 06/03/2020

14h30 Australia Nữ 5 - 0 Việt Nam Nữ 3-0

Kết quả VL Olympic nữ KV Châu Á ngày 11/03/2020

18h00 Việt Nam Nữ 1 - 2 Australia Nữ 0-2