Việt Nam

Kết quả VCK U19 Việt Nam

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả VCK U19 Việt Nam ngày 05/04/2021

15h30 Bình Dương U19 0 - 0 HA Gia Lai U19
15h30 PVF Việt Nam U19 0 - 0 SL Nghệ An U19

Kết quả VCK U19 Việt Nam ngày 06/04/2021

15h30 An Giang U19 2 - 2 Sài Gòn FC U19
15h30 Quảng Nam U19 0 - 0 Hà Nội T&T U19

Kết quả VCK U19 Việt Nam ngày 07/04/2021

90 Bình Định U19 2 - 0 Khánh Hòa U19 0-0
90 Đồng Tháp U19 0 - 2 Hoang Anh JMG U19 0-1