Hàn Quốc

Kết quả Nữ Hàn Quốc

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Nữ Hàn Quốc ngày 09/11/2020

90 Gyeongju Nữ 1 - 0 Suwon Nữ 0-0

Kết quả Nữ Hàn Quốc ngày 12/11/2020

90 Gyeongju Nữ 0 - 0 Red Angels Nữ 0-0

Kết quả Nữ Hàn Quốc ngày 16/11/2020

90 Red Angels Nữ 2 - 0 Gyeongju Nữ 0-0