Trung Quốc

Kết quả Hạng 2 Trung Quốc

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Hạng 2 Trung Quốc ngày 17/11/2020

90 Xinjiang Tianshan 3 - 2 Heil. Lava Spring 2-0

Kết quả Hạng 2 Trung Quốc ngày 18/11/2020

90 Jiangxi Liansheng 2 - 1 Beijing Renhe 0-0

Kết quả Hạng 2 Trung Quốc ngày 20/11/2020

90 Heil. Lava Spring 2 - 1 Xinjiang Tianshan 1-1

Kết quả Hạng 2 Trung Quốc ngày 21/11/2020

90 Beijing Renhe 1 - 1 Jiangxi Liansheng 1-1