Quốc Tế

Kết quả Giao Hữu U23

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Giao Hữu U23 ngày 13/11/2020

90 Ai Cập U23 0 - 0 Hàn Quốc U23 0-0

Kết quả Giao Hữu U23 ngày 14/11/2020

90 Hàn Quốc U23 1 - 3 Brazil U23 1-1

Kết quả Giao Hữu U23 ngày 17/11/2020

3 Arập Xêut U23 0 - 0 Nam Phi U23 -

Kết quả Giao Hữu U23 ngày 18/11/2020

90 Ai Cập U23 2 - 1 Brazil U23 0-1