Quốc Tế

Kết quả Giao Hữu ĐTQG

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Giao Hữu ĐTQG ngày 01/02/2021

90 Mỹ 7 - 0 Trinidad & T. 4-0
90 Jordan 2 - 0 Tajikistan 2-0

Kết quả Giao Hữu ĐTQG ngày 05/02/2021

90 Jordan 1 - 0 Tajikistan 0-0

Kết quả Giao Hữu ĐTQG ngày 09/02/2021

90 Jordan 0 - 1 Zenit 0-0

Kết quả Giao Hữu ĐTQG ngày 12/02/2021

13h30 Uzbekistan 4 - 0 Zenit -