Quốc Tế

Kết quả Giao Hữu CLB

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Giao Hữu CLB ngày 01/01/2021

90 Khánh Hòa 2 - 3 SHB Đà Nẵng 1-2
16h00 BCM Bình Dương 2 - 1 Nam Định -

Kết quả Giao Hữu CLB ngày 02/01/2021

90 TP.HCM 2 - 1 Hà Nội FC 0-1
90 Bình Định 1 - 1 Sài Gòn FC 1-1

Kết quả Giao Hữu CLB ngày 03/01/2021

90 Nam Định 1 - 1 HA Gia Lai 1-1
90 BCM Bình Dương 0 - 0 Khánh Hòa 0-0

Kết quả Giao Hữu CLB ngày 05/01/2021

90 HA Gia Lai 2 - 1 Khánh Hòa 0-1
90 BCM Bình Dương 0 - 0 SHB Đà Nẵng 0-0