Quốc Tế

Kết quả Giao Hữu BD Nữ

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 17/02/2021

90 Guatemala Nữ 3 - 1 Panama Nữ 2-0
2 Serbia Nữ 0 - 0 Ấn Độ Nữ -
14 Equatorial Guinea Nữ 0 - 5 Uzbekistan Nữ -

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 18/02/2021

90 Nigeria Nữ 1 - 0 CSKA Moscow Nữ 1-0
90 Malta Nữ 0 - 4 Slovakia Nữ 0-2

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 19/02/2021

90 Bỉ Nữ 1 - 6 Hà Lan Nữ 0-1
90 Brazil Nữ 4 - 1 Argentina Nữ 1-0
90 Dominican Nữ 1 - 1 Puerto Rico Nữ 0-1
90 Mỹ Nữ 1 - 0 Canada Nữ 0-0
32 Ấn Độ Nữ 0 - 0 Nga Nữ -
90 Áo Nữ 1 - 6 Thụy Điển Nữ 1-4

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 20/02/2021

90 Guatemala Nữ 0 - 3 Panama Nữ 0-1
90 Ukraina Nữ 1 - 1 Serbia Nữ 1-0
18 Ấn Độ Nữ 0 - 8 Nga Nữ -
90 Equatorial Guinea Nữ 0 - 2 CSKA Moscow Nữ 0-1
90 Nigeria Nữ 1 - 0 Uzbekistan Nữ 0-0