Quốc Tế

Kết quả Giao Hữu BD Nữ

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 07/04/2021

90 Lithuania Nữ 1 - 0 Jordan Nữ 0-0

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 08/04/2021

90 Nhật Bản Nữ 7 - 0 Paraguay Nữ 3-0
16h00 Armenia Nữ 2 - 0 Lebanon Nữ
18h00 Ấn Độ Nữ 1 - 2 Belarus Nữ
90 North Macedonia Nữ 1 - 3 Kosovo Nữ 0-1
90 Bỉ Nữ 0 - 2 Na Uy Nữ 0-1

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 09/04/2021

90 Ireland Nữ 0 - 1 Đan Mạch Nữ 0-1
90 Argentina Nữ 0 - 0 Venezuela Nữ 0-0
90 El Salvador Nữ 0 - 2 Nicaragua Nữ -
90 Bosnia & Herz Nữ 0 - 0 Albania Nữ 0-0

Kết quả Giao Hữu BD Nữ ngày 10/04/2021

90 Wales Nữ 0 - 3 Canada Nữ 0-1
90 Brazil U20 Nữ 1 - 0 Mexico U20 Nữ 0-0
90 T.B.Nha Nữ 1 - 0 Hà Lan Nữ 1-0
90 Pháp Nữ 3 - 1 Anh Nữ 1-0
90 Lithuania Nữ 7 - 1 Lebanon Nữ 6-1
90 Mexico Nữ 0 - 0 Slovakia Nữ 0-0
90 Armenia Nữ 1 - 1 Jordan Nữ 1-0
20h00 Namibia Nữ 0 - 0 Angola Nữ -
90 Nam Phi Nữ 3 - 1 Zambia Nữ 2-1
21h00 Ethiopia Nữ 0 - 0 South Sudan Nữ -
90 Đức Nữ 5 - 2 Australia Nữ 1-0