Tây Ban Nha

Kết quả Cúp Tây Ban Nha

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Cúp Tây Ban Nha ngày 11/02/2021

90 Sevilla 2 - 0 Barcelona 1-0

Kết quả Cúp Tây Ban Nha ngày 12/02/2021

90 Athletic Bilbao 1 - 1 Levante 0-1

Kết quả Cúp Tây Ban Nha ngày 04/03/2021

03h00 Barcelona 2 - 0 Sevilla 1-0

Kết quả Cúp Tây Ban Nha ngày 05/03/2021

90 Levante 1 - 1 Athletic Bilbao 1-1