Nhật Bản

Kết quả Cúp Nhật Bản

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Cúp Nhật Bản ngày 01/01/2021

90 Kawasaki Fro. 1 - 0 Gamba Osaka 0-0