Bồ Đào Nha

Kết quả Cúp Bồ Đào Nha

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Cúp Bồ Đào Nha ngày 11/02/2021

90 Braga 1 - 1 Porto 0-1

Kết quả Cúp Bồ Đào Nha ngày 12/02/2021

90 Estoril 1 - 3 Benfica 1-1

Kết quả Cúp Bồ Đào Nha ngày 04/03/2021

90 Porto 2 - 3 Braga 1-3

Kết quả Cúp Bồ Đào Nha ngày 05/03/2021

90 Benfica 2 - 0 Estoril 1-0