Châu Âu

Kết quả C1 Châu Âu Nữ

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả C1 Châu Âu Nữ ngày 17/05/2021

HT Chelsea Nữ 0 - 4 Barcelona Nữ 0-4